resinsje fan "It eachwyt fan de simpele rider" yn Hjir 29 01 1999 troch Eric Hoekstra

resinsje fan "It eachwyt fan de simpele rider" troch Jelle van der Meulen(1999)

ynterview troch Marijke de Boer

resinsje fan "Heehoo heehoo; De leafde is as de mage fan in ko" troch Arjan Hut yn Moanne (16 12 2016)

ynterview troch Hedwig Terpstra yn Ensafh (23 12 2015)

resinsje fan in internet-publikaasje fan Tsjisse Hettema troch Arjan Hut in het Frysk Deiblêd d.d. 19 10 2017

tsjisse hettema

Tsjisse Hettema - It eachwyt fan de simpele rider. (1999)
Een gedeelte van de gedichten uit deze debuutbundel is eerder gepubliceerd in het Friese literaire tijdschrift Hjir (van 1994 tot 1998). De 31 gedichten zijn verdeeld over drie afdelingen. Vooral in de eerste delen zijn er af en toe overdadig veel beelden, die niet altijd even helder overkomen. Soms bekruipt de lezer het gevoel dat de dichter voor tamelijk simpele mededelingen wel erg veel overhoop haalt. Want waar schrijft hij over? Bijvoorbeeld dat er zoveel mislukt: de taal goed gebruiken, een gedicht te schrijven, een grote dichter te begrijpen, de ware liefde te leren. Of dat hij zoveel niet begrijpt: de geliefde niet, niet hoe je je te weer moet stellen tegen 'de stem van het bestaan', niet wat de eeuwigheid is. Er staan mooie gedichten in deze bundel. Vooral de laatste tien gedichten leveren mooie poëzie op. Daar zijn de beelden wat minder op elkaar gepropt en komen ze wel degelijk goed tot hun recht. De bundel lijkt wat onevenwichtig, maar duidelijk is dat Hettema met deze bundel laat zien dat hij als dichter een belofte inhoudt.

Jelle van der Meulen

http://home.planet.nl/~meul2882/fries/Hettema,Tsjisse.html